Siste nytt

"Ekstremt-resultat-eierskap"; en misjon for coaching som overlever som selvstendig fag

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet og kan om få år gå i oppløsning. For å overleve på sikt, tror jeg coaching må fremstå tydelig og tilby noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av sine eldre og mye større"-ing-slektinger: som er veiledning, mentoring, undervisning og ledning, som også et hva et åpent spørsmål er. Uten en slik unikhet i definisjonen tror jeg "coaching" om få år vil bli bli "spist" (assimilert) av sine eldre slektninger.

Les mer

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn

til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt (Lisa Maria Whitehead, Universitetet i Agder) leser vi i Dagens Perspektiv 11.august 2017. Siden "åpen dialog og kommunikasjon" er nøkkelfokuser sett med coachingbransjens briller, tenker jeg med en gang at da har kvinnene i så fall gjennomsnittlig bedre trening i dette enn menn, før de blir målt.  
I sin avhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence», har Lisa Maria Whitehead ved Universitetet i Agder, undersøkt 

Les mer

Kurs: Teamcoaching i november

Vil du skape innovative grupper og vedlikeholde gode team? Da passer teamcoaching for deg. "Kurset har fokus på deg som ønsker å få frem det beste hos andre", sier Jan Georg Kristiansen MCC, som sammen med Anna Lebedeva PCC har det ICF-godkjente kurset i Team Coaching 13., 14. og 15. november med gode referanser.

Produktark og priser kan downloades her >> 

Påmelding her

 

Anerkjennende gruppesamtaler

De fleste av oss arbeider i grupper og team, og noen av oss har vært så heldige å oppleve hvor kraftfullt, effektivt, inspirerende og utfordrende godt samarbeid kan være.

Å få til et godt teamarbeid er derfor en krevende oppgave. Dyktige ledere produserer sine beste resultater gjennom andre. Suksessrike organisasjoner og produkter er basert på evnene til mange personer. Ledelse er ferdigheten i å motivere og samle et team for å nå et felles mål. Vi har alle erfart forskjellen på en gruppe individer og et team. Hvordan skapes et godt team? Hvordan kan vi gjentatte ganger klare å skape gode team? Hvordan sikre trivsel og energi når man veileder, gjennomfører møter, coacher i team og leder innovative omstillingsprosesser? 

Visjon – Nøkkelen er å bygge felles personlige- og teamvisjoner
Felleskap – Den kraft som transformerer individene til et team
Coaching – Det beste rammeverket for reell samvirkning og ledelse

 I løpet av 3 dager vil vi dekke:

 •     • Strategisk planlegging og utvikling av koherens i team
 •     • Utvikling av personlig kreativitet – dag-til-dag vaner
 •     • Kraften bak anerkjennende gruppesamtaler og teamvisjoner
 •     • Ledelse av gruppeinnovasjon og gruppedynamikk
 •     • Jobbe med de 4 spørsmålstypene som skaper coachende team
 •     • Forstå hvordan spørsmålene gir kraftfull team tvikling
 •     • Identifisere og effektivt coache ulike typer teammedlemmer

Kurset er ICF-godkjent og gir akkreditering på 14 CCEU-poeng:

 • • Core competencies: 10
 • • Personal development: 1
 • • Developing coaching practice: 2
 • • Other skills:1

Flere deltar for å skaffe poeng til fornyelse av PCC-sertifisering,  der kravet er 40 timer ny undervisning hvert tredje år (1 time = 1 poeng). ICF har krav om at undervisningen skal være coach spesifikk i sin form. Mange av de som tar dette kurset ønsker å ta steget over fra individuell coaching til å tilby sine tjenester for ledergrupper som vil løfte seg til et nytt nivå.

 Gi deg selv og ditt team noen dager og styrk teamets ferdigheter!

 ”Vi deltok med vår nye ledergruppe på Ericksons team coaching kurs i 2009. Tidligere ble våre møter ofte holdt etter innfallmetoden og ikke alltid prioritert av alle deltakere. Etter kurset fikk vi internt en åpen diskusjon om lederteamets verdier, utøvelse og ikke minst enighet om målene våre. Vi utarbeidet halvårige handlingsplaner som styrer vårt arbeid og setter agendaer. Vi har nådd våre mål om mer effektive og målstyrte ledermøter og er meget godt fornøyd med at vi valgte bli med på kurset."
- Ingjerd Eriksen - rektor Marienlyst grunnskole