Siste nytt

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Les mer

Personvern - GDPR

Kjære venner, Du har sikkert hørt om den nye databeskyttelsesforskriften ("GDPR") som trer i kraft i 2018. Vi skriver derfor til deg for å fortelle deg at vi har gjort noen endringer i retningslinjene våre, for å kunne styrke dine personvernrettigheter og for å gi deg mer klarhet og kontroll over hvordan vi bruker informasjonen din. Du har sikkert mottatt ganske mange e-postmeldinger om dette allerede, så derfor vil også vi holde dette kort, slik at du kan komme tilbake til coachingen din! Vennligst les de nye vilkårene her og detaljene om hva vi har gjort for å forberede den nye GDPR her.

Les mer

Har noen monopol på coaching i pressen?

Etter å ha fulgt mediedebatten etter Aftenposten-artikkelen på PLOT artikkelen om "Journalist undercover på NLP-kurs", spør jeg meg -Hva er det egentlig DNCF vil? Her er Ericksons forslag til 10 spørsmål for kritisk journalistikk overfor coachingmarkedets ivrigste NLP-coachforening.
Når jeg studerer medias og forskningsmiljøenes omtale av coaching i etterkant av Plot-artikkelen, blir jeg minnet om at coaching er et fag som har behov for å skape et eget vokabular. De siste årene har det utviklet seg en kamp om vokabularet mellom akademia og coaching-bransjen seg i mellom. Hva synes du som coach?

Av: Jan Georg Kristiansen, ICF-sertifisert Erickson-coach MCC

Når jeg studerer medias og forskningsmiljøenes omtale av coaching i etterkant av Plot-artikkelen, blir jeg minnet om at coaching er et fag som har behov for å skape et eget vokabular. Med eget vokabular blir fagfeltet tydeliggjort. Siste årene har det utviklet seg en kamp om vokabularet, delvis mellom akademia og coachingbransjen og coachingbransjen imellom.

Historisk anser jeg Gestalt, Psykosyntese, NLP og LØFT som vesentlige bidragsytere til det som i dag har utviklet seg til fenomenet «coaching». Spesielt NLP har gjennom to hovedretninger utviklet seg spesielt hurtig og NLP’erne har et sted på veien funnet coaching-ordet som en kjær beskrivelse på hva de gjør, heller enn å si «NLP-veiledning» eller «NLP». 

Coaching = NLP = definisjonskaos?

Siste tids pressedekninger i etterkant av "undercover-journalist"-artikkelen i Plot, har vist at foreningen DNCF (Den Norske Coach Forening) gjør en viktig og veldig bra jobb for NLP-coaching i Norge. Samtidig mener jeg at DNCF selv, med god hjelp av ukritiske journalister, bidrar til kaos og forvirring i samfunnet ved at de gir inntrykk av å representere hele bransjen, mens de faktisk representerer en egen sektor innen NLP-miljøet. DNCF er derfor i dag ikke min coach-forening, fordi jeg er usikker på hva de egentlig vil.

Vår egen coachingskole «Erickson» er en NLP basert skole, og har vært vant til skillet mellom NLP og coaching helt siden vi ble ICF-godkjent i 2003 og i år har 10-årsjubileum på det. Internasjonalt har altså Erickson en ren NLP-Practitioner/Master utdanning side om side med «The Art & Science of Coaching», som er en ICF-godkjent coach-spesifikk coachutdanning. Det mest NLP-terapi-pregede og «holde klienten fast med spørsmål» ble vasket bort før godkjenning. Erickson har derfor utviklet et tydelig språk for forskjellen mellom NLP og coaching.

Ved fremtidige intervjuer av coachingmiljøets ivrigste coachforening i Norge, DNCF, foreslås her 10 spørsmål for fremme av kritisk journalistikk:

10 spørsmål til Norges ivrigste coachforening for kritisk journalistikk

1. Hvordan vurderer DNCF sin private standard «Norsk bransjestandard for coaching» i forhold til andre standarder for coaching som DNCF kjenner til?

2. Fakta. Det har siden 1995 eksistert en standard for coaching internasjonalt og i Norge basert på ICF’s 11 kjernekompetanser. Hva motiverte DNCF til i 2007 å kontakte Standard Norge for å etablere en Norsk standard for coaching, et tiltak som for øvrig strandet med begrunnelse «manglende modenhet i coachingbransjen»?

3. Hva mener foreningen er forskjellen på NLP, NLP-coaching og coaching generelt?

4. Hvem trenger en norsk bransjestandard for coaching basert på kun NLP, når det foreligger en internasjonal bransjestandard (ICF’s 11 kjernekompetanser for coaching) basert på generelle kriterier som inkluderer alle fagkilder, inkludert NLP?

5. Mener DNCF de representerer coaching generelt eller at DNCF representerer en spesifikk og avgrenset del av coachingbransjen?

6. Når medlemskap i DNCF forutsetter utdanning NLP-veien (og kun det), hvordan kan DNCF forsvare bruk av generelle uttrykket «Norsk bransjestandard for coaching»,i stedet for f.eks. «Norsk bransjestandard for NLP-coaching»?

7. Når medlemskap i DNCF forutsetter utdanning NLP-veien (og kun det), hvordan kan DNCF forsvare bruk av det generelle foreningsnavnet «Den Norske Coach Forening, i stedet for å kalle foreningen f.eks. «Den Norske NLP-Coach Forening?

8. Hva er de viktigste årsakene til at DNCF’s skoler har valgt ikke å søke ICF godkjenning, som f.eks.  de NLP/baserte skolene ITS og Erickson har gjort, men finner det viktigere å utarbeide en egen norsk standard basert på NLP?

9. Hva er viktigst for DNCF; å være en forening for coaching generelt eller å være en særinteresseforening for NLP-coaching?

10. Hvordan ser foreningen at hele coachingmiljøet best kan utvikle en felles plattform for coaching som fag, som gjør det lett for innkjøpere å navigere?

Med gode svar på disse spørsmålene, vil alle som arbeider eller planlegger arbeide under paraplyen "coaching", kunne se tydeligere hva coaching er som del av kommunikasjonsfagene - i valget mellom det å ha møte med en ekspert og autoritet og det å få hjelp til å få til et kraftfullt møte med seg selv.

Jeg ser frem til flere artikler i Plot, Aftenposten og andre medier - og innspill fra gode bransjekolleger i DNCF og andre - som gir bidrag til tydelighet rundt faget og kommunikasjonsbransjen coaching.

Jan Georg Kristiansen

ICF-sertifisert Erickson coach MCC. Master Practitioner NLP.
Medlem ICF Norge, som er Norges Internasjonale Coachforening
Norsk representant for Erickson Coaching International, ICF-sertifisert coachutdanning i Norge siden 2005 og coachingkurs siden 1998.