Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Erickson Coaching International vil for alle sine 85 land rulle ut den ‘nye TASC’ fra januar 2019 og gradvis avvikle sitt Modul V(5)-tilbud som blir erstattet med et Coaching Mastery Program. Vi hos Erickson Norge vil kjøre en siste TASC-serie 2019A med modul I-IV (1-4) i ‘gammel struktur’ våren 2019 med oppstart 7. februar 2019. Vår siste modul V (5) blir antageligvis den som er planlagt med start 2. april (utsatt fra 26. februar for å gi flere muligheten til å fullføre) 2019. I eksemplene under ser du hvordan du kan fullføre ditt ACTP-løp. Vi vil oppfordre alle som ønsker å ICF-sertifisere coachingkompetansen sin og fullføre sitt ACTP-løp/sertifisere seg, og å gjøre det i gammel struktur. Det vil være ekstra kostnader forbundet med å fullføre i ny struktur.

Hva betyr «fornyet struktur» for meg, som har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere min coachkompetanse?

*med forbehold om endringer, for all informasjon er rykende fersk (pr.november 2018)
Forklaring forkortelser Romertall: MIV=Modul 4. MV=Modul 5. M1-IV = Modul 1-4.

Min situasjon 1): -Jeg har «gammel struktur» modul I-IV (1 – 4), og vil fullføre «TASC modul 5»

  • Har du hele TASC I-IV, inklusive godkjent modul 4 rapport, er det enkleste å melde deg på siste modul V på norsk med oppstart 2. april (utsatt fra 26. februar) 2019 og fullføre på vanlig måte. Hvis ikke dette skulle passe, har du følgende 3 muligheter:
ILLUSTRASJON 1:


Min situasjon 2): -Jeg har «gammel struktur» modul I / Jeg har modul I-II / Jeg har modul I-III, og vil fullføre «TASC modul 5»

ILLUSTRASJON 2:

 

Min situasjon 3): -Jeg har «gammel struktur» modul I / Jeg har modul I-II / Jeg har modul I-III, og vil fullføre «TASC modul 5», men kan ikke delta i 2019A-serien

Siden 2019A-serien er den siste i Norge i gammel struktur, må du vente til høsten 2019 for å bytte til Nye TASC. Datoene er per i dag ikke fastsatt.

Hvis det er lenger enn 2 år siden du fullførte den siste modulen du tok frem til oppstart av modulen du ønsker å ta, må du først repetere de gamle modulene i Nye TASC før du kan gå videre.

 

Min situasjon 4): -Jeg har «gammel struktur» modul I+II og vil fullføre i ACSTH path

For å oppnå en ACC sertifisering fra ICF, må du minimum ha 60 undervisningstimer, 10 timer mentorcoaching og 100 coachingtimer med kunder. Erickson International kommer til å tilby et ACSTH-løp som tilfredsstiller disse krav. Det vil si at hvis du er fornøyd med coaching på ACC nivå, og har modul I+II, du kan kjøpe en Mentor Bundle for å oppnå en Coach Qualification. Til sammenligning gir ACTP-løpet en Coach Diploma på PCC nivå som kan gi deg en PCC sertifisering gjennom ICF så snart du har samlet 500 coachingtimer med kunder.

 

Du kan lese mer om ny struktur på Erickson Coaching International sin webside https://erickson.edu/art-and-science-of-coaching-2019

Er du usikker på utdanningsforløpet ditt, eller du har spørsmål og / eller vil gjøre endringer i coachingplanen din, vennligst kontakt vårt kontor:

Jan Georg Kristiansen - telefon 400 41 204 – e-post jan.georg@erickson.no

Maria Hofman – telefon 41272858 – epost maria.hofman@erickson.no

Happy learning!

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204 eller 412 72 858 (Maria)