Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Nivå 0: Du lytter ikke i det hele tatt.

Nivå 1: (Lytting på deg selv -" på meg selv"). Du relaterer det du hører til deg selv, dine erfaringer og verdier istedenfor å lytte til den personen som snakker med deg. Du har lyst til å avbryte og overta samtalen.

Nivå 2: (Lytting på den andre - "på deg"). Du lytter aktivt og fokusert til det som sies, særlig verdiord gjentas ved å tilbakespole tilbake til den andre. Du vurderer ikke, og relaterer ikke til deg selv.

Nivå 3: (Lytting globalt - "på oss"). Du fanger opp det som uttrykkes "mellom linjene".  Det vil si både til det som sies med ord, men også det som kommuniseres på annen måte. Du er oppmerksom på kroppsspråk, stemmeleie og ansiktsuttrykk.

Vi kan godt si at "coaching light" starter på Lytting nivå 2. Nivå 2 lytting har vært almelt kjent i selger-, veiledningsmiljøer og ledertrening i mange ti-år allerede.

Profesjonell, seriøs coaching inkluderer å lytte på nivå 3. ICF-skolenes kvalitetsnivå kjennetegnes ved at tyngden ligger på nivå 3.

Hva - når motstand? Dreier du fokus på seg selv?
Når fokuspersonen opplever sterk motstand i seg selv i sitt arbeid mot egne mål, kaller det på en coach som makter inkludere denne motstanden i samtale, derav "sam-tale". En coach som primært lytter på "nivå 2" vil føle "presset" på seg til å "prestere" i coachingsamtalen og kan komme til å ty til "veileder-coaching" (veiledning) eller "rådgiver-coaching" (rådgivning) for å fortsette å kunne hjelpe. Vårt syn på veiledning og rådgivning, er at det kan fungere utmerket, forutsatt at fokuspersonen er sterk nok til å ta i mot informasjonen, svelge informasjonen og fordøye informasjonen fra "veileder/rådgiver-coachen". 1000-kroner spørsmålet blir da - "hvordan vet coachen at fokuspersonen er sterk nok til å ta imot hintene/tipsene/rådene?

Coaching (ICF-coaching) er samtaleverktøyet når fokuspersonen vil sikre eierskapet til sine egne ambisiøse mål og sine egne viktige veilvalg og beslutninger.

- «Det krever effektiv og helhetlig pedagogikk å undervise i coaching som er om automatisk fullt fokus på den andre. Vi skal huske at de fleste mennesker, når i vanskelige samtaler, automatisk dreier fokus på seg selv». Jan G. Kristiansen ICF-sertifiert Erickson coach MCC

Hva er din erfaring og hva mener du?

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204 eller 412 72 858 (Maria)