Siste nytt

"Ekstremt-resultat-eierskap"; en misjon for coaching som overlever som selvstendig fag

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet og kan om få år gå i oppløsning. For å overleve på sikt, tror jeg coaching må fremstå tydelig og tilby noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av sine eldre og mye større"-ing-slektinger: som er veiledning, mentoring, undervisning og ledning, som også et hva et åpent spørsmål er. Uten en slik unikhet i definisjonen tror jeg "coaching" om få år vil bli bli "spist" (assimilert) av sine eldre slektninger.

Les mer

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn

til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt (Lisa Maria Whitehead, Universitetet i Agder) leser vi i Dagens Perspektiv 11.august 2017. Siden "åpen dialog og kommunikasjon" er nøkkelfokuser sett med coachingbransjens briller, tenker jeg med en gang at da har kvinnene i så fall gjennomsnittlig bedre trening i dette enn menn, før de blir målt.  
I sin avhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence», har Lisa Maria Whitehead ved Universitetet i Agder, undersøkt 

Les mer

Alumni trenerpool - Hva er kriteriene?

Erickson har som hovedprinsipp at kandidater til Ericksons trenerpool for TASC og andre Erickson kurs skal komme fra TASC og modul 5 alumni.

Kriterier for utvalg vil være:
•    Fullført modul 5
•    Bestått med god margin
•    Bidratt positivt til miljøet
•    Fremmet coach-rollen generelt
•    Repetert modul 1,2,3, og 4
•    Deltatt ECI Trainers Training
•    Vellykket coachingpraksis

Unntak kan gis for assosierte trenere kurs for kurs, samt for videregående kurs uten ICF CCE-poeng. Det forutsettes at disse trenerene jobber med de ovennevnte kriteriene.

Gå til dagens trenerpool

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204